Praca w McDonaldzie
fot. Pexels.com

Opinie oraz same nawet żarty, że studia humanistyczne kończą się pracą w McDonaldzie lub bezrobociem to już prawdziwy mem. Wśród innych panuje przekonanie, że dla absolwentów kierunków humanistycznych nie ma pracy. Czy naprawdę tylko taka przyszłość czeka ich po studiach?

Praca w McDonaldzie
fot. Pexels.com

Czy kierunki humanistyczne są łatwe?

Okazuje się, że nie. Nie można ich porównywać do kierunków ścisłych czy ekonomicznych, ponieważ są to całkowicie odmienne dziedziny. Jednak z jakiegoś powodu kandydaci, którzy wybierają studia humanistyczne mają pewność, że są to studia „lekkie i przyjemne”. Jak kończą takie osoby? Zwykle odpadają z listy już po pierwszym roku, a czasami nawet semestrze.
Studia humanistyczne zwykle wymagają od studentów czytania wielu lektur, o naprawdę rozgraniczonej tematyce np. socjologicznej, kulturalnej, historycznej, medialnej, społecznej. Dodatkowo często wymagana jest spora ilość prac pisemnych – semestralne, roczne, a referaty i prezentacje. Niestety, ale studiów humanistycznych nie da się zaliczyć bez systematyczności i zaangażowania.

Dlaczego kierunki humanistyczne?

Mimo złej sławy zdaje się dużo osób wybierać kierunki humanistyczne, jednak równie często są one po prostu ratunkiem dla osób niezdecydowanych na cokolwiek konkretnego. Ważne w trakcie nauki jest to, aby ukierunkować się na jakiś konkretny obszar, zainteresować się czymś bardziej, poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć praktyki. Mówiąc prościej chodzi o to, że studia humanistyczne dają szerokie pole manewru, można wybrać naprawdę ciekawe rzeczy, jednak jeszcze w trakcie studiów trzeba zdecydować się co chcemy robić i samodzielnie dążyć do spełnienia wyznaczonych celów. I tutaj często pojawia się problem, niektórzy bez problemu biorą się do pracy, a za to inni prawdę mówiąc olewają to. Dlatego te osoby, ktöre były bierne przez cały czas nauki, mają utrudniony start na rynku pracy, ponieważ niejako muszą nadrabiać „stracony” czas.

Kierunkihumanistyczne:

Jak widać wybór jest na prawdę spory, a warto wziąć pod uwagę, że niektóre mogą dzielić się na jeszcze kilka kierunków lub specjalizacji. Ale też na przykład takie kierunki jak kulturoznawstwo, filozofia, etnologia są kierunkami szerszymi, które realizują materiał z różnych dziedzin, co przekłada się na zwiększenie możliwości pracy w różnych miejscach, ale są też takie, które mają za przedmiot obszary węższe – wiedza o teatrze, historia, czy archeologia, wiążące się z konkretną instytucją kultury lub dziedziną.

Humanistyka
fot. Pexels.com

Humaniści na rynku pracy

Jak widać w poprzednim punkcie grupa kierunków humanistycznych jest naprawdę spora, a oznacza to, że miejsca pracy humanistów są zróżnicowane. Przykładowo absolwenci, którzy ukończyli archeologię mogą zdecydować się na pracę w terenie, co wiąże w pewnym stopniu z rezygnacją ze spokojnego, osiadłego życia, albo wykonują swój zawód w muzeach, służbach konserwatorskich, instytucjach naukowych, szkołach i uczelniach wyższych, jako nauczyciele. Największe pole działania mają chyba dziennikarze i PR-owcy, ponieważ mają bardzo szeroki wybór w kwestii zawodowej. Specyfika zawodu jest dziedziną obiecującą i wszechobecną. Dziennikarstwo oprócz tego że jest jedną z najbardziej dynamicznych nauk, wymaga od studentów otwartości, odwagi, umiejętności zaprezentowania się i radzenia sobie ze stresem, lekkości pióra i wysławiania się, inne takie jak umiejętność przeprowadzania wywiadów, podstawy SEO nabywa się podczas długich lat ćwiczeń. Etnolodzy, kulturoznawcy, historycy i historycy sztuki, mogą spełniać się w placówkach kulturalnych i oświatowych, mediach, instytutach badania opinii publicznej, agencjach reklamowych i mediacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych. Jednak tak naprawdę każdy ukończony kierunek humanistyczny daje możliwość pracy w wymienionych wyżej zawodach i miejscach, to od samego studenta zależy co wybierze, co bardziej go interesuje i jakie wykazuje zdolności (lekkie pióro, predyspozycje artystyczne, pedagogiczne, kierownicze).

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here