Żołnierz na służbie
fot. Pexels.com

Wielu osobom imponuje mundur, wytrzymałość żołnierska na ćwiczeniach, musztra itd. Jednak sama praca w wojsku to coś więcej niż tylko dobrze wyglądający mundur. Nie każdy się tam nadaje. Jak więc w praktyce wygląda praca w wojsku?

Żołnierz na służbie
fot. Pexels.com

Kim jest żołnierz i czym się zajmuje

Żołnierz jest to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych kraju i zobowiązana do obrony jego granic. W wyjątkowych sytuacjach żołnierze bywają też kierowani poza granice własnego kraju. Dzieje się tak wtedy, kiedy dany kraj jest agresorem, oraz kiedy ze względu na umowy międzynarodowe, dany kraj wspiera inny w ramach misji reagowania kryzysowego bądź misji pokojowych. Przykładem mogą być wojska polskie stacjonujące w Afganistanie.
W okresie pokoju, kiedy nie są prowadzone działania zbrojne, w których uczestniczy dany kraj, żołnierze pomagają cywilom w czasie klęsk żywiołowych i katastrof. Specjalistyczne jednostki wykorzystuje się również przy wielu działaniach cywilnych (np. oddziały saperów pomagają przy wysadzaniu obiektów przeznaczonych do rozbiórki). Obecnie zajmują się pomocom w punktach podawania szczepionek oraz poboru wymazów (miejscach testów).Praca w wojsku jest mocno zróżnicowana w zależności od tego, w jakiej jednostce się służy i na jakim stanowisku.

Jak wygląda rekrutacja do wojska polskiego?

Podstawą podstaw, które są wymagane jest zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej. Dodatkowo kandydat musi:
• posiadać obywatelstwo polskie,
• być niekaranym za przestępstwa umyślne,
• mieć ukończone 18 lat.
Jednak wymogi do wojska różnią się w zależności od tego, do jakiego korpusu osobowego chce się dostać kandydat.

Szeregowy zawodowy

Szeregowym zawodowym może zostać:
– żołnierz rezerwy, który skończył gimnazjum, odbył zasadniczą służbę wojskową oraz posiada przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim będzie pełnił służbę,
– żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, który skończył gimnazjum i ma przygotowanie zawodowe oraz niezbędne kwalifikacje,
– osoba bez przygotowania wojskowego, która ukończyła gimnazjum i ma szczególne kwalifikacje zawodowe (tu powołanie następuje z inicjatywy Sił Zbrojnych).

Podoficer zawodowy

Aby dostać się do tego korpusu kandydat musi ukończyć szkołę średnią oraz odbyć szkolenie w jednej ze szkół podoficerskich (Dęblin, Poznań lub Ustka).
Jednak do korpusu podoficerskiego może też zostać powołany żołnierz rezerwy, który ma stopień wojskowy podoficera i zdaną maturę lub ukończoną szkołę średnią.

Oficer

Na stopień oficera do korpusu przyjmowane są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (żołnierz zawodowy po studiach) lub ppsiadają maturę (przyjęcie na studia I stopnia). W zależności od tego, czy studia wyższe zostały ukończone w specjalistycznej dziedzinie, można ubiegać się o przyjęcie na szkolenie oficerskie 12-miesięczne (studia ogólne) lub 3-miesięczne (studia specjalistyczne). Studia odbywa się w jednej z 4 szkół w Polsce (Warszawa, Gdynia, Dęblin lub Wrocław).

Ćwiczenia
fot. Pexels.com

Ile zarabia się w wojsku?

Jest to chyba najbardziej interesująca część dla osób chcących pracować w wojsku, wynagrodzenie w wojsku jest uzależnione nie tylko od stanowiska, ale również od stopnia wojskowego. Jednak według raportów płacowych oraz danych MON, zgodnie z podpisanym pod koniec 2018 roku rozporządzeniem podnoszącym wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy, pensje w wojsku wzrosną do około 5530 zł brutto. Jest to jednak pensja średnia tzn. jedni zarobią więcej a inni mniej. Zarobki żołnierzy, zwłaszcza tych na niższych stopniach, w praktyce będą niższe:
• szeregowy zawodowy zarobki – ok. 3200 zł brutto,
• podporucznik zarobki – ok. 4700 zł brutto,
• pułkownik zarobki – ok. 8000 zł brutto.
Oczywiście wszystkie kwoty to uśredniona kwota zarobkowa.
Wojsko polskie – zarobki i ich strukturę określają odpowiednie przepisy dotyczące systemu uposażeń żołnierzy zawodowych. Poza pensją zasadniczą, żołnierze w Polsce otrzymują również liczne dodatki (np. za długoletnią służbę, motywacyjny, kompensacyjny, specjalny) oraz należności pieniężne (nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, należności za podróże i przeniesienia, dodatkowe uposażenie roczne itd.). Dokładne informacje na temat tego ile zarabia żołnierz w Polsce, można znaleźć na stronach MON.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here