Retoryka stosowana
fot. Pexels.com

Sztuka stworzenia dobrej, perswazyjnej czy artystycznej wypowiedzi obecnie bardziej niż kiedykolwiek jest pożądana, a wręcz na wagę złota. Zwłaszcza w świecie mediów, naukach i wystąpieniach politycznych czy chcociażby w mediah społecznościowych. To wszystko z kilku przyczyn, jednak najważniejszym jest to, że w internecie nic nie zginie i przy każdej okazji można wytknąć komuś błąd. Przez lata dziejów retoryka była zatem uważana za elementarny, niezbędny i konieczny etap kształcenia – najczęściej uważana za swego rodzaju zwieńczenie całej edukacji i wychowania danego ucznia.

Retoryka stosowana
fot. Pexels.com

Jak wyglądają studia?

Można stwierdzić, że retoryka nie jest wymagającym kierunkiem – szczególnie patrząc na przedmioty brane pod uwagę w trakcie rekrutacji. Na większości uczelni są to język polski oraz język obcy. Jednak jak się okazuje kierunek ten wymaga o wiele więcej niż tylko ta podstawowa wiedza.
Studia kształcą specjalistów w dziedzinie społecznej perswazji poprzez nowoczesne zastosowanie klasycznego trivium (czyli retoryki, gramatyki i logiki). Nauka studentów, w szczególności skupia się na nauce jak budować teksty perswazyjne w oparciu o kulturę logiczno-argumentacyjną. Poznają oni również tajniki dobrej organizacji i prowadzenia dyskusji, debat, konferencji, sympoziów, szkoleń, promocji, spektakli i innych przedstawień/wypowiedzi publicznych. W planie zajęć można natrafić na takie przedmioty jak wstęp do retoryki, historia retoryki, współczesne teorie retoryki, operowanie głosem, retoryka w mediach, sztuka dyskusji, warsztaty korygujące błędy wymowy, warsztaty z wypowiedzi pisemnych, sztuka negocjacji i mediacji, metody perswazyjne w retoryce, argumentacja retoryczna itd. Wiadomo wszystko co związane ze sztuką wypowiedzi. Dlatego też absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:
Strategii finansowo-ekonomicznych
Przygotowania i publicznego wygłoszenia mów
Przygotowania i dokonania prezentacji
Pracy konferansjera
Kształtowania i doradzania w zakresie wizerunku osób i instytucji
Sztuki etykiety
Oprócz tych tradycyjnych przedmiotów związanych z retoryką, jak: sztuka negocjacji i mediacji, retoryka stosowana, historia retoryki itd. program studiów przewiduje również zajęcia, które są niespotykane na innych kierunkach studiów – np. metody zapamiętywania czy techniki ograniczania stresu.
Warto zaznaczyć, że studenci retoryki są zobowiązani do uczestnictwa w warsztatach z wystąpień publiczno-oratorskich, wypowiedzi pisemnych oraz korygujących błędy wymowy. Oraz dodatkowo na większości uczelni wymaga się odbycia obowiązkowych praktyk.
Studia retoryki stosowanej można ukończyć w dwóch stopniach. Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów i uzyskuje się tytuł licencjata, z kolei drugiego stopnia trwają cztery semestry i zyskuje się tytuł magistra.

Sztuka słowa
fot. Pexels.com

Praca po studiach na kierunku retoryka

Unikatowe studia z retoryki stosowanej są odpowiedzią na współczesne wyzwania i zapotrzebowania rynku pracy.Absolwent bez problemu znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest siła perswazji i komunikacji, czyli np. jako:
– księgowy
– osoba prowadząca wydarzenia takie jak konferencje
– szkoleniowiec w zakresie prowadzenia i organizacji wystąpień publicznych
– animator wydarzeń kulturalnych
– rzecznik prasowy
– osoba powiązana ze światem polityki
– administracji
– mediator
– terapeuta

Podsumowanie

Studia na kierunku retoryka stosowana są dla osób, które wiedzą, że słowo ma wielką siłę, a jego umiejętne wykorzystanie znajduje zastosowanie niemal wszędzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here