Studia filozoficzne
Fot. Pexels.com

Studia filizoficzne są jednym z kierunków humanistycznych, o którym krążą negatywne opinie. Zwykle są to opinie typu – że są trudne, nie dają porządnego wykształcenia w żadnym zawodzie i że chleba to z nich raczej nie ma i nie będzie. Jednak, pomimo tego co roku znajdują się chętni do studiowania tego kierunku.

Studia filozoficzne
Fot. Pexels.com

Jak wyglądają studia filizoficzne?

Studia filozoficzne (pomimo przekonania o niepraktyczności) dają wykształcenie ogólne, a ich absolwenci mają rozeznanie zarówno w zakresie filozofii, jak i historii, religii, psychologii oraz sztuki. Dzięki zdobytym w trakcie studiów umiejętnościom logicznego myślenia oraz dyskutowania potrafią poradzić sobie w wielu trudnych, życiowych sytuacjach. Dodatkowo dzięki temu można zmieniać stereotyp, że filozof to musi chodzić z głową w chmurach.
Studia na tym kierunku kształtują jak już wcześniej zostało wspomniane człowieka wszechstronnego, którego rozbudzony intelekt jest w stanie przyswoić sobie bardzo duże obszary nowej wiedzy. Studenci tego kierunku bardzo dużo czytają, interpretują, analizują to, co przeczylali oraz o tym rozmawiają.
Warto zwrócić uwagę na naukę języków obcych. Studenci filozofii muszą często sięgać po teksty łacińskie (lub często mają zajęcia z samej łaciny), dlatego też nie powinno być problemu z nauką języków takich jak niemiecki, włoski oraz hiszpański, które mogą znacznie ułatwić znalezienie zatrudnienia np. w innym kraju.

Rekrutacja
Jest to bardzo ważna część, ponieważ nie na wszystkich uczelniach wygląda ona tak samo (konkurs świadectw). Chcąc dostać się na Uniwersytet Warszawski na filozofię z angielskim jako językiem wykładowym można się dostać tylko po przejściu dwóch etapów. Pierwszy z nich, to ocena matury – pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki na poziomie podstawowym oraz filozofii na poziomie rozszerzonym (należy wziąć pod uwagę zdawanie matury z filozofii), a także biologii, chemii, fizyki, historii lub matematyki na poziomie rozszerzonym. Drugi etap to tzw. sprawdzian predyspozycji polegający na rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim na temat jednego z tekstów o tematyce filozoficznej (tekst można wybrać wcześniej). Z kolei na KUL można się dostać na dwa sposoby – konkurs świadectw lub jeżeli na świadectwie ma się ocenę z filozofii lub na maturze zdawało się filozofię. Osobom, które nie miały wcześniej z filozofią do czynienia i biorą udział w konkursie świadectw, liczone są punkty uzyskane za maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i jednego dowolnie wybranego przedmiotu przez kandydata.

Nauka języków na filozofi
fo. Pexels.com

Praca dla filozofa

Nie ma jednak co ukrywać, filozof musi się nieźle nagłowić oraz często uzupełnić kwalifikacje, aby znaleźć porządną pracę. Mimo tego nadal intelekt jest jego podstawowym atutem i głównie na tym powinna opierać się jego przyszła praca. Warto też dodać, że kariera zawodowa filozofa może przybrać różne oblicza.
Przykładowe zajęcia dla filozofa w zawodzie:
– nauczycielem filozofii lub etyki, w różnych typach szkół (głównie ze specjalnością nauczycielską),
– wykładowcą akademickim,
– pisarzem,
– badaczem, autorem i kierownikiem projektów naukowych.

Jednak filozof może bez problemu uzupełnić swoje kwalifikacje i może zyskać pracę jako:
– trener, wykładowca,
– doradca korporacyjny,
– coach,
– pracownik działów kreatywnych agencji reklamowych,
– PR manager.
Rynek pracy staje się coraz bardziej otwarty na filozofów. Z ich wykształcenia korzystają coraz częściej agencje reklamowe, wydawnictwa, instytucje kulturalne, a nawet niektóre banki gdzie jak wiadomo należy użyć odpowiednich argumentów aby zachęcić klienta. Jednak to, gdzie osoby z wykształceniem filozoficznym znajdą pracę, zależy głównie od zaradności i kreatywności danej osoby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here