Studia dzienne
fot. Pexels.com

Wybierając się na studia rozważasz pewnie to jaki tryb wybrać, prawda? To zauważ że twoi rodzice i innych osób, w większości studiowali w trybie dziennym. Wiadomo to były inne czasy, wtedy (oficjalnie) funkcjonowały tylko uczelnie publiczne, zwane popularnie państwowymi, a zdecydowana większość studentów pobierała nauki właśnie w systemie dziennym. W późniejszych latach (obecnie również) studiowanie stało się popularne, można powiedzieć wręcz modne. Wraz z tym coraz więcej studentów decydowało się i decyduje na studia niestacjonarne, czyli zaoczne.

Studia dzienne
fot. Pexels.com

Studia zaoczne

Zwykle na studia zaoczne decydują się osoby, które nie dostały się na studia dzienne (zdarza się, nic w tym dziwnego przy sporej konkurencji) lub pracują i chcą pogodzić pracę z nauką. Dzięki studiom zaocznym możesz bez problemu pracować i za razem kształcić się. Studia zaoczne pozwalają uzyskać tytułu licencjata, magistra czy inżyniera bez konieczności codziennego uczestnictwa w zajęciach.
Zajęcianiestacjonarne najczęściej są w charakterze zjazdów weekendowych (czasami mogą to być studia online w pewnej części). Spotkania odbywają się w soboty i niedziele lub czasami także w piątki. Program studiów zaocznych oraz studiów dziennych jest porównywalny. Jednak przez tryb liczba godzin przewidzianych oraz poświęcanych na poszczególne przedmioty jest mniejsza, przez co wiedza przekazywana jest skondensowana do najważniejszych/najbardziej potrzebnych elementów. Pomimo większej „poręczności” studia te wymagają od studentów zaocznych konieczność większego zaangażowania, dodatkowej pracy w domu oraz systematyczności w procesie ugruntowania wiedzy. Często profesorowie prowadzący zajęcia zlecają studentom zaocznym określony zakres materiału do indywidualnego zrealizowania. Dla studentów obu trybów biblioteki są bez problemu otwarte, a profesorzy mają specjalne dyżury.
Dodatkowo warto wspomnieć, że studia zaoczne są dużo większym wyzwaniem dla studentów niż dzienne. Student musi niemal od razu nauczyć się systematyczności w nauce, posiadać świetną organizację czasu. Pomimo większej swobody między zajęciami (wolne od zajęć w tygodniu) osoba studiująca musi w większości samodzielnie opanowywać spore ilości materiału, często łącząc je z pracą.

Studia zaoczne
fot. Pexels.com

Studia dzienne

Studiowanie w systemie dziennym można porównać do naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Na początku roku wiadomo student otrzymuje grafik z planem ćwiczeń, wykładów, laboratoriów, lektoratów itd. i według tego planu realizuje zajęcia w ciągu semestru/roku.
Z reguły zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od rana do późnego popołudnia lub nawet wczesnego wieczora, zależy od planu zajęć (lub tego czy się idzie na zajęcia czy nie;)).

Największą zaletą studiów dziennych w porównaniu z zaocznymi jest codzienny kontakt z wykładowcami i możliwość poświęcenia większości czasu nauce. Wiadomo lepiej nie marnować czasu na zajęciach i potem uczyć się do późnego wieczora. Takie studia zdają się być najbardziej optymalne zarówno w kwestii nauki, jak w kwestii poznania studenckiego życia, zawarcia nowych znajomości. Liczba godzin przewidzianych w programie studiów dziennych jest prawdę mówiąc w wiele większa niż w przypadku studiów zaocznych. Oznacza to, że student ma lepsze warunki do poznawania wiedzy, rozwoju itd. Stąd przekonanie, że studia dzienne dają lepszą gwarancję jakości nauki, a co za tym idzie prezentują wyższy poziom. Oczywiście wiele zależy od samych studentów, natomiast należy przyznać rację, że to studia dzienne dają więcej możliwości uczestnictwa np. w indywidualnych ścieżkach rozwoju, czy choćby rozmowy z wykładowcą podczas dyżuru na uczelni o tym, co stwarza studentowi problem lub jest niezrozumiałe, wykładowca może indywidualnie wytłumaczyć wątek prostszym językiem. Dużo łatwiej także zadbać o sprawy administracyjne (stypendia, zapomogi, urlopy dziekańskie), będąc codziennie na uczelni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here