Kreml - Rosja
fot. Pexels.c om

Ten kierunek studiów to najlepszy wybór dla osób, które mają talent do nauki języków obcych, a także interesują się historią oraz kulturą Europy (głównie wschodniej). Jeśli właśnie interesują cię aspekty związane z państwami byłego ZSRR, czyli kultura, polityka oraz społeczeństo oznacza to, że studia wschodnioeuropejskie są właśnie dla ciebie. Sprawdź na czym polegają oraz jakie możliwości zatrudnienia niosą ze sobą.

Kreml - Rosja
fot. Pexels.c om 

Jak wyglądają studia wschodnioeuropejskie?

Warto zwrócić na początku uwagę, że osoby, które są absolwentami na kieruneku studiós wschodnioeuropejskich posiadają wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Studenci w trakcie trwania studiów zdobywają wszechstronną wiedzę politologiczną, historyczną, ekonomiczną, prawną oraz kulturową. Dzięki licznym zajęciom i wykładom akademickich mają okazję poznać kulturę, literaturę i politykę Europy Wschodniej, Bałkanów oraz Kaukazu. Studenci wybierają także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych.
Osoby studiujące powyższy kierunek humanistyczny rozwijają szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupiają się oni na nauce języka rosyjskiego lub ukraińskiego oraz jego praktycznego wykorzystania w wybranych sytuacjach komunikacyjnych (ale również na codzień). Studenci poznają także zasady dokonywania analizy wybranych zjawisk społecznych, kulturowych i gospodarczych występujących na terenie Europy Wschodniej.

Dziedziny z których wiedza jest poszerzana oraz przyswajana na studiach wschodnieuropejskich:

 • Wiedza o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej,
 • Historia powszechna najnowsza,
  Systemy polityczne,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Wiedza o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych,
 • Teoria polityki,
 • Ekonomia,
 • Wiedza o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej,
 • Kompetencje językowe,
 • Geografia Europy Wschodniej,
 • Dzieje Europy Wschodniej,
 • Wiedza o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich,
 • Europa Wschodnia w stosunkach międzynarodowych,
 • Stosunki polityczne w państwach Europy Wschodniej,
 • Wiedza o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej,
 • Gospodarka w Europie Wschodniej,
 • Administracja publiczna w państwach wschodnioeuropejskich,
 • Polityka zagraniczna państw wschodnioeuropejskich,
 • Polityka wewnętrzna w państwach wschodnioeuropejskich,
 • Podstawy badań humanistycznych i społecznych.
Kultura wschodu
fot. Pexels.com

Perspektywy pracy

Absolwent bez problemu może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na współpracę z krajami Europy Wschodniej, która w ciągu ostatnich kilku lat bardzo się rozwinęła.
Tak więc absolwent kierunku studia wschodnioeuropejskie może znaleźć pracę w:
– administracji krajowej i samorządowej,
– instytucjach międzynarodowych,
– organizacjach pozarządowych współpracujących międzynarodowo z państwami wschodu,
– ambasadach,
– instytucjach upowszechniania kultury.
Jednak nie są to jedyne możliwości, ponieważ dzięki rozwojowi współpracy z państwami wschodu coraz więcej firm poszukuje kandydatów po studiach wschodnieuropejskich. Dodatkowo również sporo np. Białoruskich firm zatrudnia pracowników na terenie polski do prac związanych z dokumentacją itd.

Podsumowanie

Student kierunku wschodnioeuropejskiego pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego. To najlepszy wybór dla osób, które mają talent do nauki języków obcych, a także interesują się historią oraz kulturą Europy.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here