Praca zootechnika z końmi
fot. Pexels.com

Myślałeś kiedyś o pracy ze zwierzętami, ale nie masz odwagi pójść na studia weterynaryjne? Może warto wziąć pod uwagę studia na kierunku zootechnika? Jest to świetna propozycja dla osób, które kładą duży nacisk na własny rozwój i w związku z tym chciałyby wybrać taką drogę edukacji, która umożliwiałaby dalsze podnoszenie kwalifikacji. Jeśli należysz do tego grona ambitnych ludzi, zwróć swoją uwagę na studia zootechniczne.

Praca zootechnika z końmi
fot. Pexels.com

Przed studiami…

Na początku warto zwrócić uwagę, że z pewnością nie są to studia dla osób, które zwierząt nie lubią, boją się ich bądź brzydzą. W trakcie trwania studiów oraz później podczas wykonywanej pracy bezpośredni kontakt ze zwierzętami będzie częsty (o ile nie codzienny). Jeżeli zamierzasz pracować ,,w terenie” tzn. ze zwierzętami dzikimi, hodowlanymi, końmi itd. to praca ta może wymagać odporności na warunki atmosferyczne, niekoniecznie przyjemne zapachy i przebywanie we wnętrzach niezbyt nadających się dla ludzi. Na dodatek bezpośrednie obcowanie i przebywanie ze zwierzętami wymaga dobrego zdrowia (problem będą mieć alergicy) oraz dobrej kondycji fizycznej.
Na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, matematyka, chemia, informatyka, fizyka. Jednak w zależności gdzie chcesz studiować może się to różnić.

Jak wyglądają studia na kierunku zootechnika?

Zootechnika jest postrzegana przez wiele osób nie powiązanych z nią jako dyscyplina/zawód zajmująca się opieką nad miłymi zwierzętami domowymi. I to jest niestety błąd – studia mają w programie takie przedmioty, jak: chemia, biofizyka, botanika z fizjologią roślin, zoologia, anatomia zwierząt, itd. Studenci kierunku zootechnika zapoznają się z zasadami prowadzenia chowu i hodowli zwierząt, ale też z podstawami ochrony środowiska. Dodatkowo uzyskują niezbędną wiedzę prawniczą dotyczącą sektora rolniczego.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych, terenowych oraz seminariów. Studentów obowiązkowo muszą odbyć praktykę zawodową, która może być realizowana w stacjach doświadczalnych uczelni, w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych, prywatnych, instytucjach obsługi rolnictwa lub za granicą
Dodatkowo kierunek zootechnika posiada wiele specjalności, gdzie dla większości zainteresowanych wybór będzie bardzo trudny. Można wybierać spośród:
– hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich,
– hodowla i użytkowanie koni,
– hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących,
– produkcja pasz i doradztwo żywieniowe,
– hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt,
– prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt,
– hodowla koni i jeździectwo,
– towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych,
– hodowle amatorskie,
– doradztwo i rozwój obszarów wiejskich,
– produkcja i marketing pasz przemysłowych,
– dzikie zwierzęta,
– hodowla małych zwierząt użytkowych i amatorskich,
– zwierzęta w agroturystyce i produkcji ekologicznej.
Jest to tylko część bardzo licznej grupy specjalności i jak widać są one bardzo ściśle powiązane ze zwierzętami głównie hodowlanymi.

Absolwent studiów na kierunku zootechnika powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
– biologii, chemii, genetyki ogólnej, statystyki, ekonomii oraz marketingu,
– znajomości prawa dotyczącego hodowli zwierząt oraz produkcji produktów spożywczych,
– rozumienia zmian zachodzących w organizmach zwierzęcych oraz roślinnych,
– znajomości technologii wykorzystywanych w branży rolniczej,
– identyfikowania czynników mających wpływ na proces hodowli,
– oceniania właściwości środowiska,
– rozumienia zasad funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw hodowlanych,
– zaawansowanej znajomości języka obcego (głównie z obszaru zootechniki).

Zwierzęta hodowlane w zootechnice
fot. Pexels.com

Praca po studiach zootechnika

Absolwenci zootechniki swoje doświadczenie zawodowe mogą bogacić przede wszystkim w gospodarstwach rolniczych specjalizujących się przede wszystkim w hodowli zwierząt. Jednak dzięki zdobytym w trakcie studiów kwalifikacjom absolwent nie powinien mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w służbach inseminacyjnych, w firmach zajmujących się doradztwem w obszarze rolnictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here