Eksperymenty fizyczne
fot. Pexels.com

Fizyka jest niejako ,,twoim” przedmiotem? Zawsze na swój sposób zajmowała twój umysł? Byłeś ciekawy wszystkich doświadczeń oraz jak działa otaczający cię świat? A do tego w szkole na lekcjach siedziałeś zasłuchany ze świecącymi się od ekscytacji oczami, gdy nauczyciel opowiadał jak z fizycznego punktu widzenia działa świat i jakie reakcje w nim zachodzą? Jeśli do tego wszystkiego dodasz to, że zadania fizyczne nie sprawiają ci większego problemu, to okazuje się, że studia na kierunku fizyka będą dla ciebie wręcz idealne.

Eksperymenty fizyczne
fot. Pexels.com

Przed studiami…

Jeśli pasjonujesz się fizyką to wiesz, że to nie tylko teorie i wzory. Obecnie nauka ta znajduje zastosowanie w naprawdę wielu różnorodnych dziedzinach: w informatyce, medycynie, robotyce, energetyce, przemyśle żywieniowym i farmaceutycznym, ochronie środowiska. W odpowiedzi na tak duże zapotrzebowanie, uczelnie wyższe oferują szeroki wachlarz specjalizacji, na których fizyka naucza jest właśnie pod kątem wykorzystania jej w jednej z tych dziedzin. Powstają również kierunki, na których fizyka łączona jest z innymi naukami ścisłymi.
Studia te opierają się na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, więc upewnij się że i „królowa nauk” – matematyka, nie jest ci obca, ponieważ czeka cię co najmniej 150 godzin zajęć tego przedmiotu, m.in. algebra, analiza matematyczna, elementy topologii w przestrzeniach metrycznych, całka nieoznaczona i całka oznaczona funkcji jednej zmiennej czy teoria przestrzeni Hilberta i wiele więcej. Jak widać nie jest to też najprostszy materiał matematyczny.
Dlatego też podczas rekrutacji na studia fizyczne pod uwagę brane są wyniki z matury z fizyki, matematyki, chemii, informatyki. Dzięki temu kierunki fizyczne otwarte są nie tylko dla absolwentów klas matematyczno-fizycznych, ale również uczniów, którzy w liceum chodzi do klas biologiczno-chemicznych czy geograficznych.

Jak wyglądają studia na kierunku fizyka?

Na zajęciach z fizyki wiedza wyniesiona z liceum zostanie gruntownie pogłębiona, a na zajęciach spotkasz się z zagadnieniemi typu budowa materii – zjawiska nieklasyczne, koncepcja fotonu, równanie Schrödingera, atom wodoru, obiekty kwantowe w polach zewnętrznych czy modele jądrowe. W programie podstawowym nauczania przewidziana jest również astronomia w liczbie 30 godzin w roku. Dlatego student fizyki musi być przygotowany na długie godziny nauki, z czasami naprawdę trudnych zagadnień i przedmiotów. Oznacza to, że absolutnie nie jest to kierunek dla osób, które nie trawią matematyki ale też oczekują ,,gładkiego prześliźnięcia” się przez kilka lat studiów.
Warto wspomnieć, że coraz więcej uczelni wyższych kładzie większy nacisk na praktyczną formę nauki i oferuje swoim studentom zajęcia w laboratoriach czy salach badawczych.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:
– rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych,
– korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych,
– posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych,
– pracy w laboratoriach,
– obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.
Oprócz tego od absolwenta wymaga się znajomości języka obcego (najczęściej angielskiego) w stopniu B2.

Fizyka w praktyce
fot. Pexels.com

Praca po kierunku – fizyka

Po studiach fizycznych, absolwent może pracować w przemyśle ciężkim, w przemyśle żywieniowym, w branży informatycznej, elektrycznej, energetycznej, w sektorze nowoczesnych technologii, w laboratoriach medycznych, diagnostycznych i farmaceutycznych, w instytucjach badawczych, w placówkach opieki zdrowotnej, w organizacjach monitorujących stan środowiska naturalnego.
Oznacza to, że absolwent kierunku fizyka może znaleźć zatrudnienie jako/w:
– wykładowca uczelniany,
– nauczyciel fizyki,
– laboratoriach diagnostycznych,
– ośrodkach naukowych,
– laboratoriach badawczych.

Uwaga!!
Warto przeglądać co jakiś czas oferty pracy np. W DELL, ponieważ czasami otwierają rekrutację dla absolwentów lub studentów. Podobnie POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT, lecz tutaj oferty dotyczą absolwentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here