Luneta
fot. Pexels.com

Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, jednak wciąż na nowo kształtuje obraz bliższego i dalszego otoczenia naszej planety. Odkrycia astronomiczne wprowadzają zmiany do wyobrażeń o świecie. Studia na tym kierunku mogą dać więc daleko idące rezultaty. Przedmiotem badań na tych studiach przyrodniczych są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość. Aby podjąć studia na tym kierunku konieczne są zdolności do ścisłego i abstrakcyjnego myślenia, a także zdolności matematyczne. Matematyka i fizyka to podstawy całego programu studiów.

Luneta
fot. Pexels.com

Jak wyglądają studia?

Na początku warto zwrócić uwagę, że na większości uczelni studia te mogą być realizowane tylko w trybie stacjonarnym. Wiadomo – ogrom wiedzy, laboratoriów itd. samemu może być trudno opanować materiał.
Na studiach astronomicznych przede wszystkim twoja nauka będzie się skupiała na naukach matematycznych, astronomicznych i fizycznych
W czasie studiów na kierunku astronomia, oprócz klasycznej wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także niezwykle istotne umiejętności praktyczne. Jako student nauczysz się podstaw programowania i tworzenia stron internetowych. Studenci odbywają wiele zajęć praktycznych, zaliczają przykładowo pracownię eksperymentu fizycznego, pracownię astrofizyki oraz praktyki obserwacyjne. Poznasz też skomplikowane urządzenia służące do obserwacji nieba. Również sporo zajęć odbywa się w obserwatoriach astronomicznych.
Dodatkowo będziesz uczęszczał na warsztaty z symulacji komputerowej procesów astrofizycznych. Ważną częścią studiów będą nieodzowne praktyki obserwacyjne (obowiązkowa jest praktyka zawodowa w innych ośrodkach astrofizycznych), dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
Przedmioty (część) realizowane na tym kierunku:
– astronomia ogólna,
– astronomia sferyczna,
– mechanika nieba,
– astrofizyka,
– astronomia Układu Słonecznego,
– astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna z elementami kosmologii,
– astronomia współczesna.
Będzie też dużo zajęć informatycznych, które przygotują Cię do poznania wszystkich technik komputerowych wykorzystywanych w zawodzie astronoma.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
– astronomii i fizyki opart na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
– opisu zjawisk przyrodniczych, formułowanie problemów badawczych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji,
– język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych,
– obsługi nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych.
Dodatkowo zdobyta wiedza uprawnia do kandydowania na studia II stopnia.

Praca po kierunku astronomia

Jeśli jesteś spostrzegawczy lub dużo czytasz o kierunku na którym chcesz studiować to wiesz, że uczelnie tak konstruują swoje programy studiów, aby astronom po ich zakończeniu nie pozostał bez perspektyw zawodowych – tzn. prowadzą intensywne kształcenie w kierunku technik komputerowych i informatyki, co pozwoli związać życie zawodowe niekoniecznie z astronomią.
Absolwenci studiów na kierunku astronomia mogą znaleźć zatrudnienie jako:
– specjalista w ośrodkach badawczych,
– osoba zajmująca się popularyzacją zagadnień astronomii, np. w planetariach,
– nauczyciel fizyki i astronomii w placówkach oświatowych różnych szczebli,
– ceniony specjalista na stanowisku związanym z obsługą komputerów i systemów komputerowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here