Nauka o organizmach żywych
fot. Pexels.com

Na różnych obszarach tej dziedziny praktycznie nieprzerwanie mamy do czynienia z pasmem niezwykłych odkryć. Biologia jest więc kierunkiem studiów dla osób zainteresowanych nie tylko przyrodą i organizmami żywymi, ale też wszystkimi innymi procesami wiążącymi się z organizmami. Biologia to twój ,,konik” i nigdy nie sprawiała ci większych problemów? Dowiedz się czegoś więcej o studiach na tym kierunku.

Nauka o organizmach żywych
fot. Pexels.com

Uwaga! Przed studiami…

Zapewne na studia chcesz się dostać na jak najlepszą uczelnię, prawda? Dlatego, aby móc odpowiednio przygotować się do rekrutacji na dobrą uczelnię, trzeba bardzo wcześnie (nawet w gimnazjum/obecnej podstawówce) zdecydować się na wybór odpowiednich przedmiotów maturalnych i zyskać czas na naukę. Na całe szczęście można wybrać profil liceum gdzie lekcje biologi są rozszerzeniem. Rozszerzona matura z biologii, która swoją drogą jest jednym z najtrudniejszych dotychczasowych egzaminów, na większości uczelni stanowi istotny argument w walce o indeks. Dlatego też przez cały okres nauki w szkole średniej trzeba się systematycznie uczyć, ponieważ ostatnie miesiące przed maturą nie pomogą.
Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek biologia będą mogli wybrać pomiędzy studiami stacjonarnymi, a zaocznymi. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce.

Jak wyglądają studia?

Na studiach przede wszystkim zgłębiana będzie wiedzę z takich dziedzin jak anatomia, morfologia czy fizjologia. Dodatkowo ta teoretyczna wiedza będzie wzbogacana badaniami w laboratorium i pracą w terenie.
Ponadto student uczy się obsługiwać typowe i specjalistyczne aparatury analityczno-diagnostyczne, a także analizować materiały biologiczne. Dodatkowo przyszły student będzie mógł również ukierunkować swoje zainteresowania na jedną z dziedzin biologii, takich jak: biofizyka, genetyka czy biologia środowiskowa.
Student kierunku biologia ma też okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć oraz wykładów. W planie znajdą się między innymi takie przedmioty jak:
– ekologia,
– zoologia,
– genetyka drobnoustrojów,
-hydrobiologia.
W czasie studiów zdobywa się specjalistyczną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i procesów biologicznych. Studenci poznają także założenia, takich dyscyplin jak biologia molekularna czy biochemia.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
– ogólnych zagadnie biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
– przygotowania do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
– rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.
Dodatkowo absolwent powinien posiadać znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Lew - przykład ssaka
fot. Pexels.com

Dodatkowe!

Kształcenie studentów na kierunku biologia jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów I stopnia – licencjackich, w ramach jednej ze specjalności, tj.: biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa, genetyka lub specjalność nauczycielska.
Potem jest możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia – uzupełniających magisterskich, w ramach jednej z pięciu specjalności na studiach stacjonarnych, tj.: biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna i bioinformatyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa i genetyka lub w ramach jednej z dwóch specjalności na studiach niestacjonarnych, tj.: biologia stosowana i molekularna oraz biologia środowiskowa

Perspektywy pracy dla biologów

Absolwenci biologii to osoby, które świetnie znają swoją dziedzinę. Ich wiedza i doświadczenie może być niezwykle przydatne na różnych stanowiskach.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
– instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, ekologią, określeniem wpływu dużych inwestycji na środowisko naturalne,
– organizacjach pozarządowych,
– szkole – etat nauczycielski (po ukończeniu przygotowania pedagogicznego),
– laboratoriach.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here