Studnia na kierunku chemia
fot. Pexels.com

I oto ona – chemia! Jest wszechobecna, na codzień masz styczność z H2O, NaCl itd. Dlatego chemia, tak jak fizyka to praktycznie codzienność. Jednak podstawowa wiedza np. na temat składu powietrza, jest jednak trochę za mała na studia chemiczne. Jeśli chcesz studiować chemię musisz być przygotowany na naukę nie tylko chemii ale też fizyki i informatyki. Musisz być też przygotowany na m.in. wzory chemiczne. Więc czy warto studiować chemię?

Studnia na kierunku chemia
fot. Pexels.com

Przed pójściem na studia chemiczne…

Jeśli studia na kierunku chemia były twoimi wymarzonymi, jednak zraziłeś się do nich przez lekcje w szkole średniej i wcześniej to nic straconego! Nauka w szkole średniej nie ma nic wspólnego z zajęciami na studiach! W czasie studiów będziesz uczestniczyć w ogromnej ilości zajęć laboratoryjnych, gdzie będziesz świadkiem lub samodzielnie przeprowadzisz mnóstwo doświadczeń. Zdecydowanie ułatwią ci one zapamiętywanie. Zajęcia laboratoryjne są jednym z ciekawszych elementów tych studiów, ale również jednym z najistotniejszych.
Podczas rekrutacji, większość uczelni bierze pod uwagę: język obcy, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, język obcy, informatyka. Oczywiście najlepiej na maturze zdawać chemię, jednak dzięki innym przedmiotom rekrutacyjnym, absolwenci klas matemtyczno-fizycznych, biologiczno-geograficznych i innych również mają szanse studiowania na kierunku chemia.

Jak wyglądają studia?

Podczas całego cyklu studiów pojawią się nie raz przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, biochemia i biologia, chemia, chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami, aparatura i inżynieria chemiczna, chemia teoretyczna, spektroskopia, krystalografia. Dodatkowo warto podkreślić, że zdecydowaną większość zajęć powinny lub będą stanowić ćwiczenia (projektowe, audytoryjne lub laboratoryjne). Jak wcześniej zostało wspomniane pojawi się mnóstwo doświadczeń na tych zajęciach.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
-ogólnych zagadnień chemii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
-analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównowaonego rozwoju,
-otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej,
– interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
Dodatkowo powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia na kierunku chemia zależnie od wyboru mogą trwać
– od 3 do 3,5 roku zaleznie od uczelni (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia),
– 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Po ukończeniu studiów I stopnia zyskasz tytuł licencjata lub inżyniera. Z kolei po studiach II stopnia zdobędziesz tytuł magistra lub magistra inżyniera.

Zajęcia laboratoryjne
fot. Pexels.com

Perspektywy pracy dla chemików

Absolwent studiów na kierunku chemia jest przygotowany do pracy w:
– przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych,
– drobnej wytwórczości,
– administracji,
– szkolnictwie (ale musi ukończyć specjalności nauczycielską).
Dlatego może bez problemu pracować jako:
– specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki,
– nauczyciel chemii w placówkach oświatowych,
– menedżer kierujący całą firmą lub branżowym działem przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here