Matematyka
fot. Pexels.com

Matematyka nazywana jest królową nauk nie bez powodu – śmiało można stwierdzić, że gdyby nie matematyka to współczesny świat by nie istniał. Obecny świat opiera się na nowoczesnych technologiach, a te nierozerwalnie łączą się z matematyką. To właśnie matematyka jest podstawą dla informatyki i ogólnej informatyzacji naszego życia. To ona uczy logicznego myślenia oraz skutecznego radzenia sobie z wszystkimi niespodziewanymi problemami. Nie dziwi więc fakt, że coraz popularniejsze stają się studia matematyczne oraz około-matematyczne.

Matematyka
fot. Pexels.com

Jak wyglądają studia?

Jest to kierunek, który można studiować na wszystkich liczących się uczelniach w Polsce. Ten kierunek znajduje się zarówno na politechnikach (studia inżynierskie) oraz na uniwersytetach (studia licencjackie). Dodatkowo masa prywatnych uczelni również oferuje ten kierunek. Podczas wyboru studiów matematycznych warto wziąć także pod uwagę studia informatyczne, które są naprawdę głęboko powiązane z matematyką.
W głównej mierze studia matematyczne przeznaczone są dla wszystkich osób, które nie miały większych problemów z tym przedmiotem w szkole średniej, ani też wcześniej.
Każdy, kto zainteresowany pójściem na studia matematyczne musi liczyć się z tym, że nie należą one do najłatwiejszych – wręcz przeciwnie. Na studentów czeka ogrom materiału do przyswojenia oraz zadań do rozwiązania podczas całego okresu studiów (i raczej nie są to proste zadania na poziomie szkoły średniej). Na studiach ten poziom jest znacznie wyższy niż w szkole średniej. Często już pierwszy semestr lub w porywach rok studiów weryfikuje predyspozycje do tego kierunku. Jeśli uda się studentom przebrnąć przez ten etap to potem powinno już być o wiele łatwiej (nie mniej jednak nadal są to wymagające studia). Studenci muszą przygotować się na trudną sesję egzaminacyjną, która jest bardziej wymagająca niż sesje na studiach humanistycznych.
Jak już wcześniej zostało wspomniane studia matematyczne można studiować zarówno na politechnikach, jak i uniwersytetach. Po ukończeniu studiów I stopnia na politechnice otrzymuje się tytuł inżyniera, zaś na uniwersytecie, również I stopnia – tytuł licencjata. Jednak studia II stopnia, w obu przypadkach dają tytuł magistra.

Program kształcenia na kierunku matematyka obejmuje m.in. takie przedmioty:

– algebra liniowa z geometrią analityczną,
– analiza matematyczna,
– logika i teoria mnogości,
– teoria liczb i kryptografia,
– algorytmy i struktury danych,
– rachunek prawdopodobieństwa,
– bazy danych,
– metody optymalizacji,
– metody numeryczne,
– elementy ekonometrii,
– modelowanie statystyczne,
– szeregi czasowe i prognozowanie.
Jak widać już na pierwszy rzut oka – niekoniecznie spotyka się te pojęcia na lekcjach matematyki w liceum/technikum. I pomimo że wyglądają na dosłownie czarną magię, to osoba ze smykałką do matematyki zrozumie te przedmioty i pojęcia z nimi związane.

Będąc w temacie studiów matematycznych, warto wspomnieć o kierunkach ściśle powiązanych z matematyką. Przykłady innych matematycznych kierunków:

  • Analiza danych
  • Matematyka stosowana
  • Finanse i rachunkowość
  • Mechatronika

Jak widać kierunek „finanse i rachunkowość” na pierwszy rzut oka nijak łączą się z mechatroniką, a jednak matematyka jest wspólnym mianownikiem.

Motywacja na studiach matematycznych
fot. Pexels.com

Matematyka a zatrudnienie

Absolwent ma wiele możliwych ścieżek przyszłej kariery zawodowej, może zostać:
– aktuariuszem,
– analitykiem ryzyka,
– analitykiem finansowym,
– analitykiem danych,
– statystykiem,
– analitykiem bankowym,
– programistą,
– nauczycielem matematyki.
Warto zauważyć również aspekt finansowy, gdzie wymienione wyżej stanowiska nie są nisko opłacane. Wprost przeciwnie, osoby po studiach matematycznych mogą liczyć na wyższe zarobki, ponieważ ich wiedza oraz umiejętności w zauważalny sposób przyczyniają się do zwiększenia zysków firm, w których pracują. Dzięki temu pracodawcy mogą ich dużo lepiej wynagradzać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here