Praca ratownika medycznego
fot. Pexels.com

Dużo pracy, mało pieniędzy? Tak niestety może wyglądać rzeczywistość w pracy ratownika medycznego. To zawód, w którym ratownikowi na ogół brakuje przede wszystkim czasu dla siebie lub rodziny. Jednak z pewnością nie brakuje satysfakcji z udanych akcji ratunkowych. Wyobraź sobie, że ratownik medyczny jest wszędzie tam gdzie w grę wchodzi ludzkie życie – wypadek na drodze, katastrofa kolejowa, zawał, zasłabnięcie.

Praca ratownika medycznego
fot. Pexels.com

Ratownik medyczny – przed studiami…

Studia medyczne na kierunku ratownictwo medyczne należą do jednych z bardziej wymagających i trudnych. Od kandydatów na studentów, już na samym starcie wymaga się dużej wiedzy, która będzie stanowiła podstawę dla dalszego kształcenia.
Studia na kierunku ratownictwo medyczne nie są to studia odpowiednie dla każdego, kto widzi się na studiach medycznych. Ludzkie życie ma wielką wartość, a ratownicy medyczni mają tego największą świadomość, ponieważ są to zwykle pierwsze wykwalifikowane osoby udzielające pierwszej pomocy. Ta profesja oprócz empatii wymaga przede wszystkim pasji oraz przebojowości. Nie można też zapominać o zachowaniu opanowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Jeśli posiadasz te cechy to dodatkowym wyzwaniem jest nauka przedmiotów ścisłych, to również nie problem? Świetnie, te studia są prawdopodobnie idealne dla ciebie. Jednak dodatkowo musisz być zdecydowany, a przy tym wysportowany i odporny na stres – praca pod presją czasu, szybkie podejmowanie decyzji to wszystko może wpłynąć na zdrowie ratownika.
Najczęściej wymaganymi przedmiotami maturalnymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ratownictwo medyczne to biologia,c chemia, fizyka, matematyka, język polski. Oczywiście w zależności od uczelni może się to różnić.

Jak wyglądają studia?

W programie studiów znajdą się takie przedmioty jak: propedeutyka prawa, socjologia, etyka czy psychologia. Dodatkowo znajdą się także zajęcia bliskie medykom: anatomia, fizjologia, patofizjologia, biologia, mikrobiologia, farmakologia, toksykologia. Szczególną uwagę skupia się oczywiście na medycynie ratunkowej, medycznych czynnościach ratunkowych, medycynie katastrof, metodyce nauczania pierwszej pomocy. Poza wymienionymi student musi też dobrze przyswoić sobie podstawy chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, urologii, traumatologii narządów ruchu, intensywnej terapii, ginekologii, położnictwa, chorób zakaźnych, otoralyngologii, okulistyki, geriatrii i tak dalej. Można powiedzieć, że ratownik medyczny jest połączeniem wielu profesji lekarskich. Jednak to nie jest jeszcze koniec – dobrze też kiedy ratownik zna podstawy medycyny sądowej czy psychiatrii.
Warto podkreślić, że przyszły ratownik medyczny musi odbyć obowiązkowe praktyki i czasami może się zdarzyć że już wtedy pozna jak to jest ratować ludzkie życie. Jednak to prawdopodobieństwo jest niskie, ponieważ ratownik nie zawsze wzywany jest do krwawych katastrof, na ogół są to wezwania do chorych na serce, astmę, epilepsję. Zdarzają się też drobne skręcenia kostki, złamania kończyn.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
– opatrywania ran,
– unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń,
– bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych,
– wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG,
– segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,
– odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych.

Szpitalny oddział ratunkowy
fot. Pexels.com

Perspektywy pracy dla ratownika medycznego

Zawód ratownika medycznego jest o tyle elastycznym zawodem, że pracy dla niego nigdy nie zabraknie. Jednak rozczarowaniem są kwestie finansowe, które mało kiedy odpowiadają kompetencjom oraz odpowiedzialności ratownika. A więc gdzie ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie?
– w jednostkach doraźnej pomocy ochrony zdrowia,
– w stacjach pogotowia ratunkowego,
– w Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
– w szpitalnym oddziale ratunkowym,
– w straży pożarnej,
– w policji,
– w jednostkach ratowniczych WOPR, TOPR, GOPR
– jako koordynator medyczny przy zabezpieczeniu imprez masowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here