umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Niestety większość z nas nie urodziło się bogaczami i musimy pracować, aby zarabiać na życie. Możemy podejmować różne formy pracy. Najpopularniejszym rodzajem jest umowa o pracę. Taki rodzaj umowy gwarantuje największą stabilność zatrudnienia, urlop, płatne L4. Kolejnym rodzajem jest umowa zlecenie. Jest to najczęściej wykonywany rodzaj pracy przez studentów. Jednak jego wadą jest brak urlopu oraz płatnego zwolnienia chorobowego. Zazwyczaj takie umowy to umowy pracy dorywczej. Jeśli chodzi pracę dorywczą, bardzo popularna jest umowa o dzieło. Chodzi w niej o wykonanie określonej pracy i za tę pracę otrzymuje się wynagrodzenie. Nie jest to więc praca płatna na godziny, jak to zazwyczaj ma miejsce przy umowie zlecenie.

Kiedy zastosować umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Jeśli chodzi o umowę o dzieło, jedną z popularniejszych umów jest umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Twórca zrzeka się więc praw autorskich do wytworzonego przez siebie dzieła w ramach umowy o dzieło. Niejako prawa te są sprzedane wraz ze sprzedaniem wytworzonego dzieła. Umowy takie zawiera się przy pracach, które wymagają kreatywności, pomysłu. Aby w pełni zrozumieć na czym polega umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich należy zrozumieć czym są prawa autorskie. Prawa autorskie są wiec ogółem praw twórcy, która dają mu prawo do decydowaniu o eksploatacji utworu i czerpaniu z niego finansowych korzyści. Decydując się na przeniesienie praw autorskich, twórca w pewien sposób pozbawia się możliwych zysków, jakie mógłby osiągać z wytworzonego przez siebie dzieła. Dodatkowo nie może już tym dziełem dysponować i nim zarządzać.

Dziełem takim może być utwór literacki, muzyczny, artystyczny czy naukowy. Może być materialne, na przykład rzeźba, obraz, dany sprzęt lub też niematerialny (przykładowo odpowiadanie, tekst, algorytm).

Elementami takiej umowy muszą być, jak w każdej umowie obie strony, przedmiot umowy, wynagrodzenie, termin wykonania dzieła i sam moment przejścia praw autorskich. Prawa autorskie mogą przejść w dniu dostarczenia działa, przyjęcia przez zamawiającego czy momencie zapłaty.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest najczęściej spotykaną umową cywilno-prawną. Podsumowując, twórca zobowiązuje się, że wykona dane dzieło w określonych czasie, a następnie przenie prawa autorskie na zamawiającego. Zlecający zaś, za otrzymanie wytworzonego dzieła i otrzymanie do niego prawa autorskich przyjmuje na siebie obowiązek zapłaty. Taki sposób sformułowania jest bardzo uczciwy i sprawia, że obie strony otrzymują to, na czym zależy im najbardziej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here