Opodatkowanie działalności gospodarczej

Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi wybrać formę opodatkowania swojej firmy. Po ustaleniu formy prawnej, jest to kolejny istotny krok, nad którym warto zastanowić się dłuższą chwilę. Wybierając rodzaj opodatkowania, trzeba mieć na uwadze nie tylko charakter prowadzonej działalności, szacunkowe przychody, ale również to czy będziemy chcieli korzystać z ulg podatkowych i rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub małżonką. Dla wielu początkujących przedsiębiorców tego typu zagadnienia nie są zbyt jasne. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się doradztwo podatkowe, dzięki któremu będziemy mieć możliwość wybrania najbardziej korzystnej dla nas formy opodatkowania oraz zadania wszystkich nurtujących nas pytań.

Formy opodatkowania w Polsce

Na konkretną formę opodatkowania należy zdecydować się już podczas wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG -1). Osoby fizyczne zakładające jednoosobową działalności gospodarczą mogą zdecydować się na jedną z następujących form opodatkowania.

1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Podatek jest płacony od wysokości dochodu (przychody minus koszty uzyskania przychodu). Jest to zdecydowanie najczęściej wybierana forma opodatkowania. W 2020 roku, dochody nieprzekraczające 85 528 zł są opodatkowane 17-procentową stawką. Osoby wykazujące wyższe dochody płacą podatek w wysokości 14 539 zł 76 gr + 32-procentowy podatek nadwyżki ponad 85 528 zł.

Decydując się na tę formę opodatkowania, przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a pod koniec roku spisu z natury, w którym zostaną przedstawione zakupione towary i materiały. Osoby wybierające tę opcję, najczęściej decydują się na stałe doradztwo podatkowe.

2. Podatek liniowy – jest również płacony od dochodów, jednak ma stałą wartość, wynoszącą 19%. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, których dochody mieszczą się w drugim progu podatkowym, z uwagi na możliwość oszczędności. W tym przypadku także konieczne jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek płaci się od przychodów, które nie mogą zostać pomniejszone o koszty ich uzyskania. W zależności od charakteru działalności gospodarczej, stawka ryczałtu może wynosić 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17% lub 20%. Jeśli chcielibyśmy skorzystać z tej formy opodatkowania, zdecydowanie przydatne będzie doradztwo podatkowe, dzięki któremu upewnimy się, czy nasza działalność w ogóle kwalifikuje się do tej opcji.

4. Karta podatkowa – to najbardziej specyficzna forma, która w żadnym stopniu nie jest powiązana z przychodem, ani dochodem. Wysokość podatku ustala się z naczelnikiem urzędu skarbowego, biorąc pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców miejscowości, w której otwierana będzie działalność, rodzaj świadczonych usług i wielkość zatrudnienia. Co więcej, podatek płaci się okresowo i jest dosyć niski.

Co jeszcze warto wiedzieć o opodatkowaniu działalności gospodarczej?

Doradztwo podatkowe jest polecane wszystkim osobom, które chcą świadomie płacić podatki i mieć pełną kontrolę nad ich wysokością. Warto wiedzieć, że decydując się na określoną formę opodatkowanie, nabywamy lub tracimy prawo do skorzystania z wielu ulg, które w znaczny sposób mogą obniżyć kwotę podatku. Co istotne, przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania, jeśli uzna że inna będzie dla niego bardziej korzystna. Szczegółowych informacji w tej sprawie również udzieli biuro rachunkowe.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Sygnum – Biuro Rachunkowe z Warszawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here