outsourcing działań IT

Rosnąca popularność outsourcingu IT wynika przede wszystkim z jego zalet. Na zewnętrzną obsługę informatyczną decyduje się coraz więcej firm, które pragną zoptymalizować własne koszty, czy przeorganizować procesy. Czy outsourcing IT sprawdzi się w każdej sytuacji? Dlaczego powinieneś rozważyć skorzystanie z usług zewnętrznych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest outosurcing IT?

Outsourcing IT polega na zleceniu zewnętrznemu podmiotowi obsługi informatycznej przedsiębiorstwa. Pozwala to ograniczyć koszty związane z utrzymaniem wewnętrznej struktury IT w firmie. Wyróżnić można dwie podstawowe formy outsourcingu IT, a mianowicie pełny oraz selektywny. W tym pierwszym przypadku podmiot zewnętrzny przejmuje na siebie wszystkie procesy związane z obsługą informatyczną. W przypadku outsourcingu selektywnego przedsiębiorstwo przekazuje podmiotowi zewnętrznemu jedynie wskazany obszar działań.

Co może obejmować outsourcing IT?

Outsourcing IT może obejmować wszystkie działania związane z obsługą informatyczną przedsiębiorstwa. Konkretny zakres usług outsourcingowych IT jest ustalany indywidualnie przez zainteresowane strony i powinien wynikać przede wszystkim z potrzeb danej firmy oraz problemów, z którymi się ona zmaga. Outsourcing IT może objąć szereg usług, do których można zaliczyć, m. in.:

– tworzenie oraz rozbudowywanie sieci komputerowej;

– administrowanie siecią i serwerami;

– odzyskiwanie oraz archiwizację danych;

– usuwanie wszelkich awarii oraz naprawę sprzętu;

– zabezpieczanie przed utratą danych;

– helpdesk;

– doradztwo informatyczne.

Zalety outsourcingu IT

Outsourcing IT to rozwiązanie, które przynosi korzystającej z niego firmie wiele korzyści. Najważniejszą jest wspomniana już redukcja kosztów wynikająca z braku konieczności zatrudniania własnego specjalisty IT oraz wyposażenia jego stanowiska pracy. Skorzystanie z outsourcingu IT pozwala również uniknąć problemów ze znalezieniem właściwego kandydata do pracy, co w przypadku branży IT nie jest proste. Decydując się na zewnętrzną obsługę informatyczną przedsiębiorca uzyskuje dostęp do zespołu specjalistów, którzy wzajemnie się wspierają, a ich wiedza się uzupełnia. Dlatego też śmiało można powiedzieć, że firma korzystająca z outsourcingu IT wykorzystuje zespół najlepszych specjalistów o różnych specjalizacjach. Korzyścią, o której nie można zapomnieć w przypadku zlecenia obsługi informatycznej na zewnątrz jest również uwolnienie zasobów przedsiębiorstwa, co pozwala wykorzystać je do rozwoju przedsiębiorstwa. Co więcej, doświadczona firma outsourcingowa może zaproponować rozwiązania pozwalające zoptymalizować i rozwinąć biznes.

Wady outsourcingu IT

Podejmując decyzję odnośnie skorzystania z outsourcingu IT należy również wziąć pod uwagę wady takiego rozwiązania. Co do nich należy? Najczęściej wymieniane jest ryzyko powierzenia obsługi informatycznej nierzetelnej firmie, co może wpłynąć na bezpieczeństwo teleinformatyczne i doprowadzić do wycieku danych. Wybór niekompetentnego usługodawcy może także wiązać się z większym prawdopodobieństwem częstych awarii systemów, co zazwyczaj bezpośrednio przekłada się na spadek efektywności funkcjonowania firmy. Oczywiście powyższe wady outsourcingu IT można zniwelować poprzez wybranie właściwego partnera.

Warto również wspomnieć o dodatkowej wadzie, która dotyczy outsourcingu selektywnego. W tym przypadku jako minus można traktować fakt, że przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z działaniami nieobjętymi umową z firmą zewnętrzną. W tej sytuacji przedsiębiorca jednocześnie płaci firmie outsourcingowej oraz zatrudnia własnego pracownika odpowiedzialnego za IT.

Body Leasing – nowa forma outsourcingu IT

Body Leasing to szczególny rodzaj outsourcingu IT, który polega na wynajęciu przez przedsiębiorstwo konkretnego specjalisty zatrudnionego w firmie skupiającej informatyczną siłę roboczą. Rozwiązanie pozwala wybrać specjalistę o określonych kompetencjach, który będzie pasował do konkretnego projektu, czy realizacji powierzonych zadań. Okres i formę współpracy reguluje umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem, a firmą oferującą Body Leasing. Może ona zawierać również konkretne zadania, które będzie wykonywał wynajęty specjalista IT. Body Leasing to forma outsourcingu, która dopiero się rozwija, ale już w tym momencie można stwierdzić, że jest przyszłością branży. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Body Leasing a outsourcing IT – jakie są główne różnice i co wybrać?

Podsumowując należy stwierdzić, że outsourcing IT to rozwiązanie, które powinien rozważyć każdy przedsiębiorca. Wynika to z faktu, że zlecenie obsługi informatycznej firmie zewnętrznej może dać impuls do rozwoju oraz pozwolić uzyskać przewagę nad konkurencją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here