Odpowiedzi na pytania
fot. Pexels.com

Wielu ludzi obawia się nie tyle samej rozmowy kwalifikacyjnej, co pytań które może zadać rekruter/rekruterka. Wiadomo nie zawsze da się odpowiedzieć idealnie bez pomieszania słów – szczególnie w nerwach. Ale są też pytania, które mogą przysporzyć problemów z odpowiedzią – a mogą one zaważyć na to czy dostaniesz tę pracę. Na jakie pytania należy przygotować sobie wcześniej odpowiedź?

Odpowiedzi na pytania
fot. Pexels.com

Czy możesz mi o sobie opowiedzieć?

To pytanie pokazuje jak bardzo pewny siebie jest kandydat i czy potrafi przekonująco się opisać, używając informacji, które może zakomunikować. Mówiąc prościej jest to sposób sprawdzenia czy dana osoba potrafi siebie sprzedać – oczywiście w aspekcie pracy.
Należy jednak uważać i nie traktować tego pytania, jako szansy na opowiedzenie o swoim prywatnym życiu. Należy skupić się na swojej wartości jako potencjalnego pracownika firmy. Warto pamiętać, że ludzie lubią słyszeć to, co chcą usłyszeć.

 

Jak porównałbyś to stanowisko do innych, o które się starasz?

To pytanie już z góry i wprost ma skłonić kandydata do wyznania, czy starasz się o inne posady. W tym przypadku również ważne dla rekrutera jest to, w jaki sposób mówisz o innych firmach oraz jak zaawansowany w swoich poszukiwaniach jesteś. Szczerość w tej sprawie będzie najlepszym wyjściem. Przy tym należy uważać na sposób, w jaki wypowiadamy się o innych potencjalnych miejscach pracy – nie można mówić o nich lekceważąco ani obraźliwie, ani z przesadnym entuzjazmem.

 

Dlaczego odeszłeś z poprzedniej pracy?

Już z góry należy zapamiętać, że jeżeli powodem opuszczenia poprzedniego miejsca pracy były nieporozumienia z pracodawcą lub konflikty ze współpracownikami należy darować sobie jakiekolwiek wyjaśnienia na ten temat. Warto skoncentrować się na podkreśleniu swojego zainteresowania dalszym rozwojem zawodowym i gotowości do podnoszenia swoich kwalifikacji. Można też wpleść w odpowiedź informacje, że dotychczasowe doświadczenie sprawdzi się w firmie i jest odpowiednie na dane stanowisko.

 

Co wiesz o naszej firmie?

Najlepiej dzień wcześniej zapoznać się z działalnością firmy, aktualnymi projektami itd. Na pewno nie wypada iść bez jakiejkolwiek wiedzy. Świadczy to o silnej motywacji kandydata i poważnym podejściu do procesu rekrutacyjnego. Da to do zrozumienia rozmówcom, że masz ogólne rozeznanie w dotychczasowej działalności firmy i że jesteś gotowy, by dowiedzieć się o niej więcej.

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej
fot. Pexels.com

Jak znalazłeś czas na tę rozmowę?

Jest to jedno z najbardziej podchwytliwych pytań, wprost – to pytanie-pułapka. Potencjalny pracodawca może tutaj otrzymać informację na temat tego, co jest twoim priorytetem i czy poważnie traktujesz swoje obowiązki.
Jeśli rozmowa kwalifikacyjna odbywa się podczas godzin pracy i powinieneś być teraz w biurze to warto przygotować sobie odpowoednie wyjaśnienie. Nigdy nie wolno mówić, że wzięło się zwolnienie chorobowe – to nigdy nie brzmi dobrze i pokazuje pewien wzór postępowania. Warto powiedzieć np. że powiedziałeś obecnemu pracodawcy, że masz pewne istotne sprawy i że wziąłeś dzień urlopu, aby sobie z nimi poradzić – pokaże to swego rodzaju odpowiedzialność.

 

Czym wyróżniasz się spośród innych kandydatów o podobnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym?

Jest to moment na jak najlepszą prezentację siebie i swoich umiejętności zawodowych. Opowiedz o swoich największych osiągnięciach w pracy, skup się na chęci dalszego rozwoju zawodowego, a przede wszystkim – spróbuj zainteresować potencjalnego pracodawcę swoimi pomysłami na rozwój jego firmy, sposobami pozyskania dla niego nowych klientów, czy wprowadzenia znaczących usprawnień. Można tu z powodzeniem wspomnieć o przeprowadzonych z sukcesem projektach itd.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here