Legalizacja pracy i pobytu w Polsce

Zwiększająca się ilość migracji zarobkowej do Polski, zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej, wymaga od zatrudniających ich firm szczególnej troski o przestrzeganie prawa pracowniczego. Jednym z najistotniejszych zagadnień w tym kontekście jest legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce — jakie są najważniejsze aspekty tej sprawy?

Zwiększająca się ilość cudzoziemców na polskim rynku pracy

Migracje obywateli Ukrainy oraz Białorusi do Polski stanowią istotną część statystyk migracyjnych w kraju. Wedle danych Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, w 2018 roku w Polsce pracowało ok. 800 tysięcy obywateli Ukrainy. Można wywnioskować, że do dziś statystyka ta zwiększyła się jeszcze bardziej, a obejmuje tylko jedno państwo sąsiadujące. W związku z tak dużym napływem, firmy mają coraz więcej zobowiązań na obszarze legalizacji pracy i pobytu tych osób w kraju. Jednym z podmiotów oferujących te usługi jest kancelaria TGC Corporate Lawyers.

Sposoby legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce

Najważniejsze dokumenty, które należy uzyskać to:

  • Zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodę danego województwa (jest to uzależnione od siedziby firmy zatrudniającej),
  • Karta pobytu, która potwierdza tożsamość obywatela innego państwa oraz zwalnia z konieczności posiadania wizy przy przekraczaniu granicy.

Dokumenty te stanowią podstawę legalizacji zatrudnienia i zamieszkania cudzoziemca w kraju. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie https://www.tgc.eu/specjalizacje/obsluga-cudzoziemcow.

Wyjątki od reguł podczas procesu legalizacji

Urząd do Spraw Cudzoziemców nie wymaga pozwolenia na pracę od zatrudniającej cudzoziemca filmy w szeregu jasno określonych przypadków (m.in. gdy ewentualny pracownik jest członkiem rodziny obywatela UE, posiada status uchodźcy, ważną Kartę Polaka lub jest absolwentem polskich szkół lub uczelni wyższych). Oprócz tego, obywatele Mołdawii, Armenii, Gruzji, Rosji, Ukrainy oraz Białorusi należą do tzw. grupy wyjątków, korzystających z mniej zbiurokratyzowanego dostępu do zatrudnienia. Kancelaria TGC pomaga w tym zakresie firmom, które chcą przeprowadzić proces legalizacji zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Informacje na ten temat znajdują się na stronie https://www.tgc.eu/obsluga-prawna-firm.

Pobyt i praca cudzoziemca w Polsce musi zostać dopięta formalnie

Lepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy, niż martwić się karami finansowymi nakładanymi na firmy, które nie przestrzegają przepisów w zakresie zatrudniania obywateli innych państw. Dopięcie wszystkich czynności w tej sferze pozwala na usprawnienie funkcjonowania firmy, która zatrudnia cudzoziemców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here