Nauka pozaszkolna w grupie
fot. Pexels.com

Jesteś jeszcze za młody na studia, a chciałbyś zintegrować się z ludźmi oraz kulturą innego kraju? Erasmus+ ma ofertę nie tylko dla studentów, ale też i dla młodzieży szkolnej!

Wymiana młodzieży szkolnej
fot. Pexels.com

Na czym polegają wymiany młodzieży?

Wymiany młodzieży polegają na tym, że młodzi ludzie z różnych krajów przez krótki okres pracują wspólnie nad różnymi projektami i spędzają razem czas. Dodatkowo rozwijają swój język angielski, umiejętności pracy w grupie. Celem wymian młodzieżowych jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wymiany umożliwiają poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań. Korzyści wyniesione z udziału w projektach mają później procentować podczas wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. Projekt wymiany polega na spotkaniu grup młodzieży z dwóch lub więcej krajów w celu realizacji projektu na wspólnie wybrany temat (sport, kultura, zdrowie, sprawy społeczne itd.). Zagadnienia poruszane w trakcie projektu powinny wynikać z zainteresowań młodych uczestników. Działania mogą i powinny mieć różnorodną formę – debat, warsztatów, ćwiczeń, gier, spotkań itp.
Tego rodzaju wymiany odbywają się poza szkołą. Zajęcia podczas wymian obejmują warsztaty, ćwiczenia, debaty, gry fabularne, zajęcia sportowe i wiele, wiele innych.
Każdy uczestnik otrzymuje na koniec każdej wymiany certyfikat Youthpass – jest w nim zawarta tematyka wymiany oraz ,,ulepszone” umiejętności.

Ile trwa pojedyncza wymiana młodzieży?

Wymiany młodzieży mogą trwać od 5 do 21 dni. Oczywiście czas ten nie obejmuje czasu podróży. Warto dodać, że większość wymian trwa 7-9 dni. Jednak pojedynczy projekt może trwać np. pół roku oraz obejmować 3 wymiany młodzieży – każda w innym kraju.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział?

W wymianach młodzieżowych mogą uczestniczyć osoby w wieku od 13 do 30 lat. Aby zostać liderem grupy na wymianie młodzieżowej, trzeba mieć co najmniej 18 lat.
W wymianie mogą brać udział grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat z co najmniej dwóch państw, z których co najmniej jedno jest Krajem Programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Każda grupa musi mieć co najmniej jednego lidera (osoba pełnoletnia, bez ograniczeń wiekowych).
Wymiany młodzieży organizują organizacje młodzieżowe – głównie pozarządowe, nieformalne grupy młodych ludzi lub inne organizacje.
Osoba prywatna nie może bezpośrednio ubiegać się o dotację na wzięcie udziału w wymianie młodzieżowej. Wniosek musi zostać złożony przez organizację lub grupę młodych ludzi, którzy następnie wybiorą uczestników wymiany.

Nauka pozaszkolna w grupie
fot. Pexels.com

Jak wyglądają kwestie finansowe?

Unijne dotacje są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży. Organizacja lub grupa organizująca wymianę otrzymuje wsparcie finansowe na niezbędne do realizacji wymiany koszty organizacyjne i koszty związane z zajęciami.
Koszty podróży – kwota jest zależna od dystansu, jednak zwykle nie więcej niż 275 euro na uczestnika. Każde koszta powyżej uczestnicy muszą pokryć z własnej kieszeni.
Koszty organizacyjne – ryczałt na jednego uczestnika, koszty zakwaterowania, wyżywienia
Koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia;
Wsparcie finansowe może również pokrywać: koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz osób z mniejszymi szansami, koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów) oraz koszty dwudniowej wizyty przygotowawczej dla maksymalnie dwóch osób.

Uczestnicy

Państwa, które uczestniczą w projektach:
– 27 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia, Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej.
– sąsiadujące kraje partnerskie
a) Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo
b) Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
c) Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja
Dodatkowo krajem partnerskim jest także Szwajcaria.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here