Jakie wsparcie otrzymuje kierowca w ramach ubezpieczenia AC

Polisa Autocasco zaliczana jest do dobrowolnych świadczeń komunikacyjnych. Przy jej zakupie można wybrać podstawowy lub rozszerzony pakiet ochronny. Zakres polisy ma wpływ na wysokość comiesięcznego zobowiązania. Koszt składki nie powinien być jednak jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze danej polisy.

Zakres świadczenia

AC zapewnia ochronę pojazdu wraz z wyposażeniem w przypadku jego utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Ubezpieczenie zaliczane jest do sektora polis majątkowych działu II. Często sprzedaje się je wraz ze świadczeniem odpowiedzialności cywilnej. Wypłata odszkodowania w ramach polisy AC następuje w przypadku uszkodzenia  pojazdu na skutek kolizji drogowej lub sytuacji wynikłych podczas postoju. Ubezpieczenie obejmuje również szkody spowodowane aktem wandalizmu osób trzecich. AC zapewnia ponadto finansową ochronę właścicielowi pojazdu w przypadku zderzenia z innym uczestnikiem ruchu drogowego, środkiem lokomocji bądź też przedmiotem. Zakres polisy może również obejmować zniszczenia powstałe w wyniku oddziaływania sił przyrodniczych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. Szczegółowe informacje na temat pakietu ochrony AC znaleźć można  na stronie https://cuk.pl/.

Terytorialne ograniczenia

W Ogólnych Warunkach Umowy zawarte są informacje dotyczące obszaru, na którym obowiązuje polisa Autocasco. Wypłata odszkodowania następuje zazwyczaj w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych powstałych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Państwa należące do byłego Związku Radzieckiego zazwyczaj wyłączone są z obszaru, który obejmuje ochrona w ramach polisy. Zakres terytorialny świadczenia można jednak poszerzyć po opłaceniu dodatkowej składki.

Polisa AC jest  świetną ochroną dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania, m.in. w przypadku uszkodzenia samochodu przez kierowcę nie posiadającego odpowiednich dokumentów. Polisa nie obejmuje ponadto nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku prowadzenia auta przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here