Czy ADD i ADHD to to samo?

Wielu ludzi myli ze sobą terminy ADD i ADHD, ale czy są one naprawdę tożsame? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm terminom i dowiemy się, czy są one synonimami czy też oznaczają coś innego.

ADD i ADHD – co to jest?

ADD i ADHD to skróty od angielskich nazw zaburzeń uwagi. ADD oznacza Attention Deficit Disorder, natomiast ADHD to Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oba zaburzenia dotyczą trudności w koncentracji i nadmiernego ruchu, ale różnią się pewnymi szczegółami.

ADD – zaburzenie deficytu uwagi

ADD, czyli zaburzenie deficytu uwagi, charakteryzuje się przede wszystkim trudnościami w skupianiu uwagi. Osoby z ADD mają często problemy z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu, są rozkojarzone i łatwo się rozpraszają. Mogą mieć trudności w organizacji czasu i planowaniu, a także w pamięci krótkotrwałej.

ADHD – zaburzenie nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD, czyli zaburzenie nadpobudliwości psychoruchowej, to forma zaburzenia uwagi, która dodatkowo objawia się nadmiernym ruchem. Osoby z ADHD są często niespokojne, impulsywne i mają trudności z kontrolowaniem swojego zachowania. Mogą być bardzo aktywne fizycznie i mieć trudności w uspokojeniu się.

Różnice między ADD a ADHD

Mimo że ADD i ADHD mają wiele cech wspólnych, istnieją pewne różnice między tymi dwoma zaburzeniami. ADD skupia się głównie na trudnościach w koncentracji i skupianiu uwagi, podczas gdy ADHD obejmuje również nadmierny ruch i impulsywność.

Osoby z ADD mogą być bardziej ciche i wycofane, podczas gdy osoby z ADHD są często bardziej ekspresyjne i impulsywne. ADD częściej występuje u dorosłych, podczas gdy ADHD jest częściej diagnozowane u dzieci.

Podsumowanie

Podsumowując, ADD i ADHD to dwa różne zaburzenia uwagi, które mają pewne cechy wspólne, ale różnią się również w niektórych aspektach. ADD skupia się na trudnościach w koncentracji, podczas gdy ADHD obejmuje również nadmierny ruch i impulsywność. Ważne jest, aby zrozumieć te różnice i odpowiednio diagnozować i leczyć te zaburzenia.

Czy ADD i ADHD to to samo? Odpowiedź brzmi: nie, są to dwa różne zaburzenia, które mają pewne podobieństwa, ale również różnice. Warto zdobyć więcej informacji na ten temat i skonsultować się z lekarzem w przypadku podejrzenia tych zaburzeń.

ADD i ADHD to dwa różne zaburzenia. ADD (Attention Deficit Disorder) odnosi się do zaburzenia deficytu uwagi, podczas gdy ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zaburzenie deficytu uwagi z nadpobudliwością.

Link do strony: https://www.ulicamotylkowa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here